Svesni činjenice da nijedan akvarijum nije savršen ekosistem u kome se svi biološki procesi prečišćavanja, grejanja i aeracije vode obavljaju sami, možemo Vam ponuditi širok izbor prateće opreme – filtera, grejača, hrane kao i hemijskih preparata za pripremanje vode.

 

U ponudi imamo proizvode firmi kao što su NorthFin®, Sera®, Waterlife®, Atman®, Resun®, Naturefood®, IchtioTrophic®, Tropical®…