Malawi Bloat

Prilikom istraživanja smo se potrudili da u obzir uzmemo sva mišljenja o mogućim uzrocima i načinima lečenja, i da kao takva detaljno razmotrimo i ocenimo naročito sa tačke našeg iskustva bez lične sujete. Ovde smo se potrudili da prikažemo najčešće korišćene načine lečenja Malawi bloat-a, kako u svetu, tako i kod nas. Na kraju smo dali naše mišljenje o ovoj bolesti i preporuke za preventivu i njeno lečenje.

Simptomi

Prateći dostupne literaturne izvore i upoređujući ih sa sopstvenim iskustvima i razmišljanjima uočili smo da pojavu pojedinih simptoma možemo, hronološki, podeliti u nekoliko faza. Faze pojava simptoma Malawi bloat-a su:

 • I faza: Prvi simptom ove bolesti predstavlja gubitak apetita kod riba, odnosno ribe prestaju da aktivno uzimaju hranu. Ovo se može uočiti kao uzimanje hrane i njeno izbacivanje iz usne duplje ili potpun prestanak uzimanja hrane.
 • II faza: Pored simptoma prikazanih u prethodnoj fazi ribe počinju da ubrzano dišu što se može uočiti tako što povećava brzina pomeranja škržnih poklopaca i otvaranja usta, što je propraćeno pojavom karakterističnog izmeta u obliku tankih belih niti, promenom boje i karakterističnim njihanjem tela. Ribe su nezainteresovane, umiruju se i obično izdvajaju od ostatka jata ili drugih riba i kriju se. Često se bolesna riba izdvaja na dnu ili pri površini akvarijuma gde potpuno miruje.
 • III faza: Kod riba se javlja uvećanje trbušnog dela (bloat) uz pojavu oteklina u okolini analnog otvora. Ovo je propraćeno uvećanjem očnih jabučica uz simptome iz prethodnih faza. Kada riba dođe u ovu fazu bolesti smrt obično nastaje nakon 48 – 72 časa.

Hronološka podela pojava simptoma po fazama predstavlja vrlo bitan deo u samom toku praćenja i eventualnog lečenja Malawi bloat-a. Zato je bitno da svaki akvarista svakodnevno prati ponašanje riba u akvarijumu i na prve simptome reaguje trenutno. Na ovaj način je jedino moguće uspešno primeniti određene načine lečenja.

Fiziologija

Ovo je tema o kojoj postoji najviše polemika u akvarističkoj javnosti. Naime, najveća polemika se vodi oko porekla ove bolesti, odnosno, koji su to uzročnici ove bolesti. Pojava Malawi bloat-a kod ciklida je povezana sa gastrointestinalnom infekcijom parazitima koju sledi i bakterijska infekcija. Čitajući članke ili delove članaka koji se odnose na ovu temu došli smo do zaključka da razvoj ovog oboljenja ima dva stadijuma.

Prvi stadijum predstavlja period u kome dolazi do ubrzanog razmnožavanja parazitnih organizama. Sve ribe nose određenu količinu parazita u organizmu. Ukoliko sistem (akvarijum) u kome obitavaju je stabilan i broj ovih organizama je stabilan i ne predstavlja opasnost za svog domaćina. U slučaju narušavanja ravnoteže dolazi do naglog umnožavanja ovih organizama i samim tim do smanjenja imuniteta domaćina. Uzroci usled kojih dolazi do narušavanja će biti detaljno opisani u narednom poglavlju.

Drugi stadijum sledi neposredno nakon pada imunog sistema kod riba, čime se stvara povoljna sredina za razvoj bakterijske infekcije. Bakterije u potpunosti uništavaju imuni sistem riba i na taj način omogućavaju svoj opstanak i uspešno razmnožavanje. U toku razvoja ove bolesti dolazi do oštećenja unutrašnjih organa ribe, naročito jetre i bubrega. Slabljenje rada ovih organa dovodi do drugih promena na ribama, a naročito do promena spoljnog izgleda koje se ogleda u oticanju stomačnog dela. Zbog slabog rada unutrasnjih organa u trbušnoj duplji se izdvaja tečnost zbog čega dolazi do oticanja. Usled potpunog otkazivanja rada vitalnih unutrašnjih organa dolazi do smrti riba.

Uzroci

Uzroci nastanka Malawi bloat-a su veoma detaljno obradjivani i ovde ćemo pokušati da u prvom delu damo prikaz zapažanja većine autora na ovu temu. U tabeli su dati glavni uzroci pojave ove bolesti po pojedinim citiranim autorima.

U većini pročitanih tekstova na ovu temu zapazili smo da postoji nekoliko uzročnika, i to:

 • Stres
 • Loš kvalitet vode
 • Neodgovarajuća ishrana
 • So (kuhinjska)

Stres kod ciklida može biti izazvan na različite načine. Najčešći uzroci pojave stresa predstavljaju: hvatanje i transportovanje riba, neodgovarajući prijem i karantin, promena vode, izloženost agresiji drugih riba, neodgovarajuće uređenje akvarijuma. Pojava stesa kod ciklida dovodi do opadanja imunog sistema i samim tim ribe dolaze u stanje koje odgovara razvoju parazita i bakterija, pa samim tim i Malawi bloat-a.

Loš kvalitet vode dugoročno narušava zdravlje riba. Kod ovog uzroka treba uzeti u obzir i to da nekvalitetno održavanje akvarijuma, izostavljanje promene vode, prekomerno hranjenje riba, slaba aeracija vode dovodi do narušavanja biološke ravnoteže u akvarijumu. Kao posledica prethodnog javlja se nagli skok koncentracije nitrata u vodi što pogubno deluje na ribe tj. ciklide. Dugoročno narušavanje kvaliteta vode dovodi do pada imunog sistema riba i razvoja parazita kao osnovnih uzročnika ovog oboljenja.

Neodgovarajuća ishrana predstavlja jedan od najčešćih uzroka ove bolesti. Kod pojedinih vrsta ciklida, naročito onih koji se hrane hranom biljnog porekla, organi za varenje, odnosno, creva su veoma dugački da bi maksimalno iskoristili hranljive materije iz ove vrste hrane. Ukoliko se kod ovih vrsta ciklida u ishrani nađe visokoproteinska hrana, onda obično dolazi do iritacije zidova crevnog trakta i na kraju do zatvora. Ovakva situacija pogoduje razvoju parazita, pa i bakterija, što predstavlja preduslov za pojavu Malawi bloat-a.

So (kuhinjska), odnosno, njeno dodavanje akvarijumskoj vodi sa ciljem da se oponaša mineralni sastav vode u jezerima Malawi, Tanganyika i Victoria predstavlja jednu veliku zabludu. Naime, dodavanjem kuhinjske soli (NaCl) neće se promeniti pH vrednost vode, a ujedno vrlo loše deluje na organizam riba i rad njihovih unutrašnjih organa. Na ovaj način direktno utičemo na zdravstveno stanje riba čime postaju podložne za razvoj parazita i bakterija.

Lečenje (strani izvori)

U dostupnoj literturi se može pronaći više metoda lečenja ove bolesti. Ovde ćemo opisati sve iole ozbiljne metode lečenja sa odgovarujućim lekovima, preparatima i režimima lečenja.

1.Marc Elieson: Malawi Bloat,

Autor preporučuje dva načina lečenja ove bolesti. Prvi je pomoću Metronidazole-a i drugi pomoću Clout-a.
Pre započinjanja lečenja autor predlaže promenu 30% vode u akvarijumu, pojačanu aeraciju i da se ukloni biološka filtracija. Nakon završetka lečenja predviđa se promena 50% vode. Takođe, preporučuje korišćenje mešavine gorke i kuhinjske soli u odnosu 1:1. Doduše, doziranje ove mešavine je vrlo neodređeno, odnosno, šaka (?) na svakih 38 l vode.
Lečenje Metronidazole-om ima sledeći režim: svakog drugog dana dodavati 100 mg ovog leka na 38 l vode. Lečenje obično traje 1 sedmicu, jer se ribe, obično, oporave u ovom periodu, što se vidi po povratku apetita. Kada ribe povrate apetit autor preporučuje davanje leka putem hrane.
Lečenje Clout-om ima sledeći režim:
1. dan rastvori se 1 tableta na 38 l vode, pa se ovaj rastvor lagano sipa. Doziranje rastvora treba da bude postepeno i da se cela količina potroši u toku 30 min. Ovo je vrlo bitno zato što lek ima vrlo jako dejstvo.
2. dan promeniti 30-40% vode i ista količina leka kao i 1. dana.
3. dan promeniti 30-40% vode i ista količina leka kao i 1. dana.

Tri dana će biti dovoljna u slučaju obične infekcije, a ako je u pitanji ozbilnija infekcija, onda lečenje treba produžiti na 5 dana. Ako i nakon ovog perioda ima znakova infekcije, lečenje treba ponoviti nakon 2 dana pauze.
Autor je mišljenja da Metronidazole utiče samo na sprečavanje širenja bolesti i da leči ribe kod kojih se još nisu pojavili simptomi iz II faze, dok je Clout efikasniji u lečenju riba kod kojih se javljaju simptomi II, pa čak i III faze bolesti.

2.Ned Bowers: Hints on Preventing and Curing Malawi Bloat,

Autor preporučuje da se bolesne ribe, ako je to moguće, izdvoje u poseban akvarijum gde postoji biološka filtracija bez aktivnog uglja, pojačana aeracija i gde je temperatura 28oC. U vodu dodati 2.2 kafene kašičice soli (nejodirane) na 38 l vode. Lečenje se vrši Metronidazole-om na sledeći način:
1. dan rastvori se 2 tablete (?) Metronidazole-a na 38 l vode.
2. dan promeniti 90% vode, dodati 2.2 kafene kašičice soli (nejodirane) na 38 l promenjene (!) vode i dodati 1 tabletu leka na 38 l vode.
Ovakav način lečenja traje najmanje 7 dana.
Autor je mišljenja da Metronidazole ima efekta samo na ribe kod kojih bolest u ranoj fazi, odnosno, još se nisu pojavili simptomi iz II faze. Uspešnost lečenja je po njemu 50%.

3.Jessica Miller: Question and answers,

Autor navodi sledeće lekove za lečenje: Clout, Metronidazole, ili Furanace, Tetracycline, Hex-A-Mit. Lečenje Metronidazole-om i Aqua-Furan-om se vrši na sledeći način:
1. dan rastvori se 1 g Metronidazole-a i 2 g Aqua-Furan-a (Nifurpirinol) na 100 l vode.
2. dan promeniti 25% vode.
3. dan rastvoriti Tetracycline i Hex-A-Mit prema uputstvima dobijenim uz lekove.
Autor ne snosi odgovornost za lečenje Clout-om, jer isti nije isproban, već je odgovoran samo za prethodno navedeni način lečenja.

4.Treatment 14,

Autor navodi dva leka za lečenje: Octozin i Paragon. Autor je imao uspeha sa Octozinom u ranim fazama bolesti kada su uzročnici paraziti. Kada su uzročnici bakterije, gljivice ili virusi onda je koristio Paragon. Način lečenja nije opisan, pa pretpostavljamo da je po uputstvu dobijenim uz lekove.

5.Malawi Bloat,

Autor navodi dva leka za lečenje: Metronidazole i Clout. Načini lečenja nisu opisani, pa pretpostavljamo da je po uputstvu dobijenim uz lekove, odnosno da su slični onim koji su opisani kod Marc Elieson: Malawi Bloat.

6.Pam Chin: Tropheus Anonymous,

Autor je koristio lek Clout za lečenje, ali sa delimičnim uspehom. Naglašeno je da je vrlo bitno reagovati na rane simptome ove bolesti. Način lečenja nije opisan, pa pretpostavljamo da je po uputstvu dobijenim uz lekove.

7.Jessica Miller: Tropheus: A Hobbyist’s Experience

Autor je koristio 2 leka i to: Clout i Metronidazole. Clout je koristio tako što je izvršio promenu 40% vode u akvarijumu i dodavao rastvoren Clout prema uputstvu dobijenim uz lek. Način lečenja nije opisan, pa pretpostavljamo da je po uputstvu dobijenim uz lek. Za Metronidazole nije naveden način lečenja jer je sa njim postigao manje uspeha.

8.Javier Suarez Santana: Tropheus keeping and an experience in Bloat Treatment

Autor navodi da je imao uspeha sa kombinacijom lekova Metronidazole i Aquafuran. Pre započinjanja lečenja potrebno je izvaditi biološku filtraciju, promeniti 40% vode i pojačati aeraciju. Njegov način lečenja je:
1. dan Rastvori se 1 g Metronidazole-a i 2 g Aqua-Furan-a (Nifurpirinol) na 100 l vode.
2. dan isto kao 1. dana.
3. dan isto kao 1. dana.
4. dan promeniti 40% vode.
5. dan ništa.
6. dan ništa.
7. dan započeti sve iz početka, odnosno od 1. dana.
Nakon završetka lečenja naredna 2 dana vršiti promene 40% vode.
U slučaju da je bolest u poodmakloj fazi autor preporučuje i jaču dozu lekova, 4 g Metronidazole-a i 2 g Aqua-Furan-a u toku prva dva dana lečenja.

9.Larry Soldani: Observation and Experiences in Keeping Tropheus

Autor je imao uspeha sa Metronidazole-om. Predlaže da treba izbegavati upotrebu Clout-a jer smatra de je oval lek isuviše agresivan. Pre započinjanja lečenja potrebno je izvaditi biološku filtraciju. Način lečenja je:
1. dan Rastvori se 125 mg Metronidazole-a na 38 l vode.
2. dan isto kao 1. dana.
3. dan promeniti 30% vode.
4. dan Rastvori se 125 mg Metronidazole-a na 38 l vode
5. dan isto kao 4. dana.
6. dan promeniti 30% vode.

Autor navodi da u toku lecenja ribe hrani kombinacijom lisnate hrane i 50 mg Metronidazole-a koji su natopljeni vodom u obliku kaše. Takođe, autor je naveo da je koristio i lek Octozin ali bez komentara.
Preporuke i zaključna razmatranja
U ovom delu teksta ćemo dati naše viđenje uzroka nastanka bolesti, preventive, lečenja sa odgovarajućim lekovima.
Uzroci nastanka ove bolesti, po značaju i našem mišljenju su sledeći: hrana (granule, sticks…), kvalitet vode, stres i korišćenje kuhinjske soli pri pripremanju vode za akvarijum.
Analizom dosadašnjeg iskustva došli smo do zaključka da određene vrste hrane (granule, sticks i sl.) skoro sa sigurnošću dovode do pojave ove bolesti. Korišćenje granula zahteva OBAVEZNO natapanje vodom do trenutka kada granule potpuno omekšaju. Posebnu pažnju treba obratiti pri doziranju granulisane hrane i težtii pri tome da se ribe, ipak, ne prejedu. U dosadašnjem radu koristili smo raznu granulisanu hranu i to: Sera diskus, Sera granugreen, Tetra diskus, Tetra red parrot, Tetra marin granulat, Osi spirulina, Osi brine shrimp, Hikari bio gold, Hikari gold, Hikari excel, Hikari staple, Tropheus bits, Hai feng. Najbolje rezultate postigli smo natapanjem granulisanih hrana Hikari gold, Hikari excel i Hai feng. Poslednje navedena hrana je dala dobre rezultate kod inteziviranja boja kod svih riba, a što je provereno na više od 100 vrsta ciklida.
Korišćenjem lisnate hrane skoro nikad nismo imali problem, a pri tome je neophodno naglasiti da smo koristili hranu koja je, uglavnom, biljnog porekla i to: Sera flora, Tetra phyll, Tetra rubin, Osi spirulina, Osi brine shrimp. I ovde postoji bojazan od činjenice da se ribe mogu prejesti, ali i ako dođe do toga manja je verovatnoća da će doći do pojave ove bolesti. Ove vrste hrane nije potrebno natapati.

Preventiva

Preventiva nastanka ove bolesti se ogleda u nekoliko detalja i to su: karantin, odgovarajući uslovi u akvarijumu (tehnički i biološki) i kvalitetno održavanje akvarijuma i opreme.
Pod karantinom podrazumevamo prihvatanje nove ribe i njeno prilagođavanje novim uslovima u akvarijumima. Sprovođenje karantina smatramo obaveznim naročito kada je riba provela duže vreme u transportu, a naročito kada se značajno menjaju uslovi u kojima je riba prethodno živela, a to je: hemizam vode, dimenzije akvarijuma, način ishrane. U ovom periodu smo obavezno sprovodili dva tretmana Octozinom, prema uputstvu priloženom uz lek, stim što smo pravili pauzu od 2 dana i obaveznom zamenom vode između ova dva tretmana u iznosu od 30 do 50%. Uspešnost ovakvog sprovođenja karantina je 99%. Uslovi u karantinu treba da budu približni onim koji će biti u nekom budućem akvarijumu, stim što smo u svakom karantinskom akvarijumu imali povećanu aeraciju vode.
Pod odgovarajućim uslovima u akvarijumu podrazumevamo kvalitetnu filtraciju, odgovarajući kvalitet vode (ph, dh, gh, NO3…), dobru aeraciju.
Kvalitetno održavanje podrazumeva redovne promene vode, čišćenje akvarijuma, filtera i opreme, svakodnevno praćenje stanja riba i akvarijuma.

Lekovi

Octozin je proizvod firme Waterlife iz Velike Britanije. Ovaj preparat je potpuno biorazgradiv u vodi, njegovom primenom ne uništava se biološki filter, ne boji vodu u akvarijumu, nije fotosenzibilan (nije osetljiv na svetlost) i ne deluje stresno na ribe. Njegova primena je prema uputstvu koje je priloženo uz lek i kojeg se treba strogo pridržavati.
Bactopur direct (Nifurpirinol) je proizvod firme Sera iz Nemačke. Ovaj preparat je antibiotik, ubija sve vrste bakterija, pa i one u filteru, boji vodu, fotosenzibilan je (osetljiv na svetlost). Njegova primena je prema uputstvu koje je priloženo uz ovaj lek.
Aquarium treatment 9 Anti internal bacteria je proizvod firme Interpet iz Velike Britanije. Deluje na bakterijske infekcije unutrašnjih organa, ne boji vodu, ne ubija bakterije u filteru, nije fotosenzibilan i ne deluje stresno na ribe.

Octozin i Aquarium tretment 9 su potpuno bezopasni za ribe, odnosno, ne izazivaju stres i iz našeg iskustva se mogu kombinovati. Oba navedena leka su iz Velike Britanije, pa je po njihovom zakonu moguće da izostane hemijski sastav leka na pakovanju. Tretman kombinacijom ova dva leka je sledeći:

 • 1. dan Rastvori se tableta Octozin-a na 22.5 l vode.
 • 2. dan isto kao 1. dana.
 • 3. dan isto kao 1. dana.
 • 4. dan dodati se 1 ml Aquarium treatment 9 Anti internal bacteria na 10 l vode, stim da isti treba rastvoriti u vrućoj vodi.
 • 5. dan ništa.
 • 6. dan ništa.
 • 7. dan ništa.
 • 8. dan dodati se 1 ml Aquarium treatment 9 Anti internal bacteria na 10 l vode, stim da isti treba rastvoriti u vrućoj vodi.

Da bi bili sigurni da će se uništiti sve unutrašnje bakterije potrebno je ispoštovati tretman napisan na pakovanju Aquarium treatment 9 Anti internal bacteria tj. ne menjati vodu dok se ne završi ceo ciklus predvidjen tretmanom ovim lekom. Ovo je moguće jer je, kao sto smo ranije napomenuli, Octozin potpuno biorazgradiv u akvarijumskim uslovima.
Temperatura ima vrlo veliki uticaj na razvoj bolesti (parazita i bakterijske infekcije), pa stoga, po našem mišljenju, idealna temperatura u akvarijumu treba da bude od 23 do 25oC!!!!

Napomena

Za lečenje ove bolesti autori su koristili i sledeće:
Metronidazole u raznim dozama od 500 mg do 2 g na 100 l i pri tome nije bilo nikakvih poboljšanja kod riba. Razlozi zbog čega nije bilo nikakvih reakcija nisu nam poznati, ali smo mišljenja da je problem u sastavu domaćih lekova. Naime, domaći lekovi imaju drugačije materijale ispune, a koji direktno utiču na efekat samog leka.
Pored gore navedenog korišćeni su i: Mebendazol, Droncit, Masoten, Preis Coly, antibiotici (tetraciklini razni i u svim oblicima, gentamicin, chloramphenicol, flumekvin, nifurpirinol raznih prozvodjača), Sera bakto tab (hrana u tabletama sa nifurpirinol), sulfonamid, kuhinjska so, gorka so itd.

Lečenje

Osnova uspešnog lečenja Malawi bloat-a je redovno praćenje stanja i ponašanja riba. Ovde posebno pažnju treba obratiti pri hranjenju riba i videti da li ima riba koje ne uzimaju hranu, odnosno, da hranu uzimaju, ali je nakon iznesnog vremena izbacuju. Na pojavu prvih simptoma bolesti treba gotovo trenutno reagovati jer iskustvo nam govori da je jedino blagovremeno ragovanje uslov uspešnog lečenja. Načini lečenja koji su, po našem mišljenju, najuspešniji po pojedinim fazama bolesti su:
Lečenje u I fazi
Simptomi iz ove faze se uspešno otklanjaju primenom Octozin-a.
Lecenje u II fazi
Lečenje u ovoj fazi je moguće primenom Octozin-a i odgovarajućeg antibiotika (Bactopur direct, Aquafuran itd. – Nifurpirinol) i/ili Aqaurium tretment 9 (Interpet) kao antibiotik. Na ovaj način se sprečava pojava simptoma iz III faze
Lecenje u III fazi
U ovoj fazi nema zagarntovanog načina lečenja.
Na svim pakovanjima hrane za ribe stoji upozorenje koje glasi: HRANITI DVA DO ČETIRI PUTA DNEVNO, ALI NE DOZIRATI VISE NEGO ŠTO RIBE MOGU DA POJEDU U TOKU NEKOLIKO MINUTA (2-3 MINUTA MAXIMALNO).

Literatura

Sva navedena iskustva su stečena dugogodišnjim uzgajenjem ciklida i praćenjem njihovog ponašanja na nekoliko stotina različitih vrsta. Posebno napominjemo da imamo iskustva koja su stečena uzgajanjem više od 40 vrsta Tropheus-a.Literatura
1.Marc Elieson: Malawi Bloat,
www.cichlid-forum.com/articles/malawi_bloat.php
2.Terry Ranson: Prevention of Malawi Bloat,
http://www.aquarticles.com/articles/management/Ranson_Malawi_Bloat.html
3.Phil Benes, Mark Welerman: Prevention of Malawi Bloat Revisited, http://www.aquarticles.com/articles/management/Ranson_Malawi_Bloat.html
4.Description of »bloat« in cichlid fishes,
http://www.bigskycichlids.com/bloat_article.htm
5.Ned Bowers: Hints on Preventing and Curing Malawi Bloat,
http://www.unclenedsfishfactory.com/LibraryArticles/Library6MalwaiBloat.html
6.Jim Kostich: Fat Fish III: Kidney Disease,
http://www.bestfish.com/tips/061799.html
7.Jessica Miller: Question and answers
8.Treatment 14,
http://www.koicarp.net/koi_medication/symptoms_treatments/treatment_14.html
9.Malawi Bloat,
http://tropicalresources.net/phpBB2/d_profiles_malawi_bloat.php
10.Pam Chin: Tropheus Anonymous
11.Jessica Miller: Tropheus: A Hobbyist’s Experience
12.Devin Sung: Confesions of Tropheus addict
13.Javier Suarez Santana: Tropheus keeping and an experiencein Bloat Treatment
14.Ad Konings: The genus Tropheus
15.Larry Soldani: Observation and Experiences in Keeping Tropheus
16.Dieter Untergasser: Krankheiten der Aquarien fische, Diagnose und Behandlung
17.Milica Stojkovic-Atanackovic, Milanka Matejic: Bolesti riba, rakova i skoljaka
18.Dr. Gerald Bassleer: Colorguide of tropical fish diseases
19.Lukacs Laszlo-Sinko Gabor: A Tanganyka-es a Malawi-to sugervilaga